Các Câu Hỏi Biển Báo Thi Lý Thuyết A1

Các câu hỏi dưới đây là tổng hợp các câu hỏi thi lý thuyết bằng lái xe A1 liên quan đến Biển Báo Giao thông

Phải xem: Mẹo thi lý thuyết A1

Biển báo: Là tổ hợp các câu hỏi nhận dạng biển báo hiệu trên đường khi tham gia giao thông.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Câu 11:

Câu 12:

Câu 13:

Câu 14:

Câu 15:

Câu 16:

Câu 17:

Câu 18:

Câu 19:

Câu 20:

Câu 21:

Câu 22:

Câu 23:

Câu 24:

Câu 25:

Câu 25:

Câu 27:

Câu 28:

Câu 29:

Câu 30:

Câu 31:

Câu 32:

Câu 33:

Câu 34:

Câu 35:

Câu 36:

Câu 37:

Câu 38:

Câu 39:

Câu 40:

Câu 41:

Câu 42:

Câu 43:

Câu 44:

Câu 45:

Câu 46:

Câu 47:

Câu 48:

Câu 49:

Câu 50:

Câu 51:

Câu 52:

Câu 53:

Câu 54:

Câu 55:

Câu 56:

Câu 57:

Câu 58:

Câu 59:

Viết một bình luận